Individuální kurz tvůrčího psaníIndividuální kurz kreativního psaní se zaměřuje na zvládnutí dějových zápletek, charakterů postav, osvojení si stylistických základů a práci s jazykem. Právě tyto dovednosti jsou často tím, co briskně pomůže vyšvihnout učňův text na stupínek majstrštyk. Zároveň je kurz vhodný pro ty, kteří se necítí dobře ve skupinových lekcích, mají spousty otázek ohledně vlastních děl, na které však zatím neznají odpověď, zažívají tvůrčí blok, případně chtějí část lekcí věnovat pouze sobě a vlastnímu psaní.

Na co se v kurzu zaměříme?

Dobrý dramatik nebo literát by měl být především dobrý psycholog, aby plně porozuměl charakteru svých postav, které si volí v kulisách vlastního příběhu. Samotný příběh je pak nasnadě dobře uchopit a vystavět. Každý, kdo se věnuje literatuře i jiným formám umění, ví, jak je důležité porozumět tomu, co se děje za textem, za slovem, za zvukem a za obrazem.

Co se naučíte?

V kurzu se naučíte, kde je třeba být košatější a kde naopak v množství textu ubrat a zvolit básnickou zkratku. Budete hledat místa, která mohou vyznívat „sama o sobě“ a nové způsoby, jak přistupovat k literárnímu řemeslu. Začneme pracovat s jazykem jako s materií, která je základním stavebním kamenem vašich příběhů. Společně otesáme váš text až na dřeň – a osvětlíme si, jakou měrou se na příběhovosti podílí děj, postavy, vypravěč, prostředí, motivy, témata, fabule nebo syžet.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je pro vás to pravé, ať už se věnujete beletrii, písňovým textům, psaní poezie, sci-fi & fantasy, potřebujete lépe popsat divadelní merch, nebo se pouze odrazit k tomu začít psát vlastní texty a nevíte, jak na to.

Jak kurz probíhá?

Individuální forma kurzu tvůrčího psaní je vedená odbornou lektorkou, která se s vámi předem dohodne na cílech a výstupech z kurzu, kterých chcete dosáhnout. Poté si společně stanovíte plán výuky a vyhovující termíny pravidelného setkávání. Kurz lze absolvovat online i v rámci osobních setkání, záleží pouze na vaší preferenci. Po vyplnění registrace vám zašleme podklady k rezervaci kurzu a bezprostředně poté vás kontaktuje lektorka, se kterou dohodnete vše potřebné.

Co můžete očekávat?
Hravá a kreativní cvičení
Čas a koncentraci na vaši práci
Analýzu žánrové literatury
Reflexe ze strany lektorky
Inspiraci a uvolnění kreativity

Kdy, kde a za kolik?

Délka a čas

10 hodin rozložených do předem dohodnutých setkávání s lektorkou

Za kolik?

7 500 Kč

Jak?

Online nebo osobně, záleží na preferenci

Kdo bude vás provázet?

Anna Řehůřková

Umělkyně a lektorka kurzů tvůrčího psaní

Anna, je absolventkou pedagogického oboru na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a ve studiích ještě pokračuje. Věnuje se psaní poezie, povídek a divadelních scénářů. Publikovala pro Východočeské divadlo recenze divadelních představení a rozhovory s herci a umělci. S uměleckou skupinou z jejího rodného města vydali dva sborníky a aktivně se věnují autorským čtením. Její básně jsou publikované na platformě Nedělní chvilka poezie. Taky se věnuje herectví, slam poetry, dialogickému jednání a hudbě. Baví jí rozvíjet tvořivost a objevovat nové zákoutí lidské fantazie. A hlavně kultivovat autorský styl, který máme všichni jedinečný a originální.