IMPROVKURZ

„Skoč, křídla roztáhneš cestou!“

Co se v IMPROVKURZu budeš učit?

Soustřeď se!

Improvizovat znamená umět setrvat v přítomném okamžiku a využít celý jeho potenciál. Budeme se učit práci s pozorností a udržení té správné koncentrace.

Oddej se!

Budeme rozvíjet kreativitu, popustíme uzdu fantazii a necháme rozvinout naše nápady. Umlčíme hlas svého vnitřního kritika, abychom mohli volně tvořit.

Přijmi hru!

Přijímat nápady ostatních a umět je využít je jedno z pravidel improvizace, které nás naučí že i když není nápad dokonalý, lze ho vždycky kreativně využít v náš prospěch.

Poraď si s chybou!

Chybovat je lidské, ale přesto se chyby v běžném životě bojíme. V improvizaci chyby vítáme, učíme se jak z nich vytěžit maximum a říkat jim ANO.

Naslouchej ostatním!

Hráči fungují jako tým, jde o společné vytváření improvizací. Improvizace nás učí respektu k ostatním a zdravé spolupráci.

Vystup před publikem!

Improvizací budeme společně odbourávat trému, zvyšovat sebevědomí. Improvizace vás nakonec dovede ke zdravé sebedůvěře a vystupování na veřejnosti pro vás bude v zóně komfortu.

Ukaž své pravé já!

Při improvizaci se nesnažíme o vytvoření určitého charakteru, tak jako je tomu v herectví. Jde nám pouze o přirozené a spontánní vyjadřování. Společně budeme podporovat autenticitu každého z nás.

Bav se!

Kdyby měl být humor jediným důvodem, proč je dobré dělat improvizaci, stál by za to. Zábava a smích provází každou lekci improvizace. Skvěle se při ní uvolníte a zrelaxujete.

Jak se to naučíš?

 

Jednotlivé lekce jsou koncipovány do 8 setkání po dobu 3 hodin v časech 18 – 21.

Improvizujeme spolu jako tým ve skupině 8 – 16 lidí a podporujeme jeden druhého. Učíme se pracovat s chybou tím, že chyby vítáme, protože často vedou k zajímavým výsledkům. Pomocí improvizačních technik se učíme být v přítomnosti a soustředit se na to, co se děje na jevišti. Učíme se mít rádi své kolegy, vzájemně je respektovat a vytvářet přirozený humor.

Kurz je zakončen závěrečným improvizovaným představením přímo před diváky, ve kterém si otestujete nově nabité dovednosti v praxi.

Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu improvizace, použitelného do CV

Kdy, kde a za kolik?

Délka a čas

24 hodin, rozložených do 2 měsíců (každý čtvrtek) v čase 18 – 21

Za kolik?

7 500 Kč

Kde?

Slezská 74, Praha 3 Vinohrady

Termíny

25. 4. – 13. 6. 2024
20. 6. – 8. 8. 2024
15. 8. – 3. 9. 2024

Kdo tě provede?

Tereza Hrubá

Herečka a lektorka improvizace

Tereza vystudovala obor hudebně-dramatický na ZVOŠ umění. Svoji divadelní praxi započala přímo na prknech Městského divadla Zlín. Prošla si inscenace různých žánrů. Herecká improvizace se stala součástí její praxe už na škole a nyní ji rozvíjí v rámci divadla Procity, kde předává své zkušenosti. Jako performerka improvizaci využívá ve stand-up commedy, konkrétně je k vidění v improvizované one woman show „Královna And“, ve které ji můžete vidět přímo na našich prknech, nebo v různých koutech ČR. Mimo vlastní herecko improvizační činnost se zabývá moderováním společenských akcí a další uměleckou tvorbou v Divadle Procity, kde působí jako herečka, improvizátorka a dramaturgyně.

CHCI SE PŘIHLÁSIT