IMPROVKURZ

„Skoč, křídla roztáhneš cestou!“

Co se v IMPROVKURZu budete učit?

Soustřeď se!

Improvizovat znamená umět setrvat v přítomném okamžiku a využít celý jeho potenciál. Budeme se učit práci s pozorností a udržení té správné koncentrace.

Oddej se!

Budeme rozvíjet kreativitu, popustíme uzdu fantazii a necháme rozvinout naše nápady. Umlčíme hlas svého vnitřního kritika, abychom mohli volně tvořit.

Přijmi hru!

Přijímat nápady ostatních a umět je využít je jedno z pravidel improvizace, které nás naučí že i když není nápad dokonalý, lze ho vždycky kreativně využít v náš prospěch.

Poraď si s chybou!

Chybovat je lidské, ale přesto se chyby v běžném životě bojíme. V improvizaci chyby vítáme, učíme se jak z nich vytěžit maximum a říkat jim ANO.

Naslouchej ostatním!

Hráči fungují jako tým, jde o společné vytváření improvizací. Improvizace nás učí respektu k ostatním a zdravé spolupráci.

Vystup před publikem!

Improvizací budeme společně odbourávat trému, zvyšovat sebevědomí. Improvizace vás nakonec dovede ke zdravé sebedůvěře a vystupování na veřejnosti pro vás bude v zóně komfortu.

Ukaž své pravé já!

Při improvizaci se nesnažíme o vytvoření určitého charakteru, tak jako je tomu v herectví. Jde nám pouze o přirozené a spontánní vyjadřování. Společně budeme podporovat autenticitu každého z nás.

Bav se!

Kdyby měl být humor jediným důvodem, proč je dobré dělat improvizaci, stál by za to. Zábava a smích provází každou lekci improvizace. Skvěle se při ní uvolníte a zrelaxujete.

Jak se to naučíte?

 

Jednotlivé lekce jsou koncipovány do 8 setkání po dobu 3 hodin v časech 18 – 21.

Improvizujeme spolu jako tým ve skupině 8 – 16 lidí a podporujeme jeden druhého. Učíme se pracovat s chybou tím, že chyby vítáme, protože často vedou k zajímavým výsledkům. Pomocí improvizačních technik se učíme být v přítomnosti a soustředit se na to, co se děje na jevišti. Učíme se mít rádi své kolegy, vzájemně je respektovat a vytvářet přirozený humor.

Kurz je zakončen závěrečným improvizovaným představením přímo před diváky, ve kterém si otestujete nově nabité dovednosti v praxi.

Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu improvizace, použitelného do CV

Kdy, kde a za kolik?

Délka a čas

24 hodin, rozložených do 2 měsíců (každý čtvrtek) v čase 18 – 21

Za kolik?

7 500 Kč

Kde?

Slezská 74, Praha 3 Vinohrady

Termíny

26. 10. – 14. 12. 2023
4. 1. – 22. 2. 2024
29. 2. – 18. 4. 2024

Kdo vás bude provázet?

Barbora Wortnerová

Herečka a lektorka improvizace

Barbora Wortnerová je herečka, lektorka improvizace a studentka autorského herectví na pražské DAMU na katedře autorské tvorby a pedagogiky. Také vede kroužek dramatické výchovy.
Improvizaci se začala intenzivněji věnovat na střední pedagogické škole v týmu Pilulky pod vedením Hany Patrasové.
Baru zajímá spojení improvizace s divadlem a herectvím. Skrze improvizaci rozvíjí zapojení těla a pohybu, schopnost vnímaní sebe a ostatních, spolupráci ve skupině, hledání hry a hravosti, kreativitu a využití improvizačních zkušeností nejen pro život.
Bára se v improvizaci neustále vzdělává o objevuje nové možnosti, které potom ráda předává svým studentům.

CHCI SE PŘIHLÁSIT